sua-chua-laptop-lay-lien
sua-laptop-nhanh-nhat-uy-tin-nhat-gia-tot-nhat

HOTLINE: 0916 472 445

 
 
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ IPHONE:

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Bẻ khóa icloud bằng can thiệp phần cứng (Do lượng máy nhiều không thể xử lý nhanh, kịp thời được,rất mong được sự thông cảm của quý khách)
(ĐAY LÀ PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU VÀ HIỆU QUẢ NHẤT HIỆN NAY)

 

  • Nhận mở khóa iCloud bằng phần cứng cho iPhone 5s1,600,000 vnđ (trong vòng 04h đến 48h)
  • Nhận mở khóa iCloud bằng phần cứng cho iPhone 51,500,000 vnđ (trong vòng 04h đến 48h)
  • Nhận mở khóa iCloud bằng phần cứng cho iPhone 4S: 800,000 vnđ(trong vòng 04h đến 48h)
  • Nhận mở khóa iCloud bằng phần cứng cho iPhone 4: 600,000 vnđ(trong vòng 04h đến 48h cập quốc tế bao

 


IPHONE 6 PLUS:
Iphone 6 plus lỗi wifi: 1.200k
Không hiển thị màn hình (màn hình đen thui) 2.000k
Retore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 2.000k
Iphone 6 plus không ăn cảm ứng (lổi trên main) 1.000k - 3.000k
Iphone 6 Plus lổi ic nguồn 1.800k
Iphone 6 plus mất âm thanh nghe gọi 2.500k
Iphone 6 plus mất sóng 1.000 - 2.500k

IPHONE 6:
Iphone 6 plus lỗi wifi: 1.200k
Không hiển thị màn hình (màn hình đen thui) 2.000k
Retore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 2.000k
Iphone 6 plus không ăn cảm ứng (lổi trên main) 1.000k - 3.000k
Iphone 6 Plus lổi ic nguồn 1.800k
Iphone 6 plus mất âm thanh nghe gọi 2.500k
Iphone 6 plus mất sóng 1.000 - 2.500k

IPHONE 5S:
Xanh màn hình báo lỗi 14... 1.000k
Iphone 5s lỗi wifi ( thay ic wifi) 700k
Iphone 5s lỗi nguồn (thay ic nguồn) 800k
Iphone 5s mất âm thanh nghe gọi ( lỗi trên main) 1.000k
Iphone 5s mất cảm ứng, loạn cảm ứng 1.000k
Iphone 5s mất sống 2g... 800 - 1.200k
Đống chip A7 trân main 5s 2.000k

IPHONE 5, 5C:
Thay ic wifi iphone 5, 5c: 600k
Thay ic nguồn iphone 5, 5c: 600k
Iphone 5, 5c mất âm thanh nghe gọi 900k
Iphone 5, 5c mất cảm ứng, loạn cảm ứng 600k
Iphone 5, 5c mất sóng 500 - 1.000k
Thay chíp A6 1.800k

IPHONE 4S:
Thay ic wifi iphone 4s 500k
Thay ic nguồn iphone 4s 400k
Thay ic âm thanh nghe gọi iphone 4s 600k
Iphone 4s mất cảm ứng, loạn cảm ứng 600k
Iphone 4s mất sóng 500k
Thay chip A5 Iphone 4s 1.200k

IPHONE 4:
Thay ic wifi iphone 4 400k
Thay ic nguồn iphone 4 400k
Iphone 4 mất ăm thanh nghe gọi 300k
Iphone 4 mất cảm ứng, loạn cảm ứng 400k
Iphone 4 nất sóng 400k
Thay chip A4 iphone 4 800k